Sanktuarium NMP Matki Pocieszenia w Oławie

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Obraz Matki Bożej Pocieszenia do Oławy trafił z Kresów Wschodnich. Z przekazów, które zachowały się do naszych czasów wynika, że pierwszym miejscem kultu była Ruś Kijowska, a następnie kościół w Witkowie Nowym (Archidiecezja Lwowska). Nazwę obrazu Matka Boża Pocieszenia po raz pierwszy zapisano w roku 1861. Od 1680 roku zaczęto spisywać łaski doznawane za pośrednictwem Matki Bożej w Witkowie Nowym. Obraz cieszył się wielką czcią, a każdego roku przychodziły tam liczne pielgrzymki.

W czasie ostatniej wojny, w 1944 roku kościół spłonął, natomiast obraz cudownie ocalał. W czerwcu 1945 roku do Oławy przybył ks. Tadeusz Pilawski wraz z wiernymi z terenów Wschodniej Rzeczypospolitej, umieszczając obraz w gotyckim kościele św. Błażeja i zmieniając tytuł kościoła. Od tego czasu obraz jest czczony przez Oławian i mieszkańców z okolicznych miejscowości.

W Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 ówczesny arcybiskup metropolita wrocławski, ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz na prośbę proboszcza ks. prof. dra hab. Andrzeja Szafulskiego, miejscowego duchowieństwa i wiernych ustanowił kościół parafialny pw. NMP Matki Pocieszenia maryjnym Sanktuarium lokalnym, nadając temu miejscu przywilej odpustów i ustanawiając każdorazowego proboszcza kustoszem Sanktuarium.

29 maja 2003 roku odbyła się w Sanktuarium podniosła uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia, której dokonał ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz.

Rok 2013 stał się okazją do świętowania małego jubileuszu 10-lecia koronacji obrazu. Uroczystości rozpoczęły się 28 maja, w przeddzień 10 rocznicy koronacji. Przewodniczył im ks. prof. dr hab. Andrzej Szafulski, były proboszcz, który doprowadził do koronacji obrazu w 2003 roku. Główna uroczystość miała miejsce w dniu odpustu, 31 sierpnia 2013 roku. Tej uroczystości przewodniczył ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz. Mszę świętą odpustową zakończyła procesja z obrazem Matki Bożej w centrum Oławy. 7 października przybył do Sanktuarium ksiądz arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski, który sprawował Mszę świętą i przewodniczył procesji różańcowej ulicami miasta. Procesja ta odbyła się już 15 raz.

Kaplica, w której znajduje się obraz jest dostępna dla wiernych każdego dnia od godziny 6 do 19. W każdy wtorek w godzinach wieczornych czciciele Matki Bożej gromadzą się na nowennę i Mszę świętą przy obrazie, a w każdą sobotę o godzinie 12 w kaplicy sprawowana jest Msza święta wotywna o Matce Bożej Pocieszenia. Główne uroczystości odpustowe odbywają się w sobotę przed I niedzielą września i w I niedzielę września.

O otrzymanych łaskach za pośrednictwem Matki Bożej Pocieszenia prosimy powiadamiać proboszcza parafii.

Sanktuarium NMP Matki Pocieszenia
pl. Św. M. M. Kolbego 1
55-200 Oława
Tel. 71 313 22 41