Sanktuarium NMP Matki Pocieszenia w Oławie

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego  posłania. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1212

 

  • Sakrament chrztu świętego jest udzielany niemowlętom z reguły
    w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej
    o godzinie 13.00 oraz w razie potrzeby w drugą i trzecią sobotę miesiąca po Mszy świętej o godzinie 12.00. Rodzice (najlepiej oboje) zgłaszają się do kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka, prosząc o chrzest dziecka i ustalając datę chrztu.
  • Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby wierzące i praktykujące, które ukończyły 16 rok życia, przyjęły sakrament bierzmowania, nie mają przeszkód kanonicznych (przeszkoda kanoniczna dotyczy osób żyjących w tzw. wolnych związkach lub związanych związkiem cywilnym, bez sakramentu małżeństwa lub będących po rozwodzie). Od osób spoza naszej parafii wymagane jest poświadczenie własnego proboszcza
    o możliwości podjęcia zadania chrzestnych.
 
  • Rodzice i chrzestni są zaproszeni na katechezę sakramentalną w drugą sobotę miesiąca przed chrztem dziecka do Sanktuarium na godzinę 17.00.