Sanktuarium NMP Matki Pocieszenia w Oławie

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa laski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1407

 

  • Rodzice zapisują dziecko na przygotowanie do I Komunii świętej w kancelarii parafialnej na początku roku szkolnego we wrześniu.
  • Przygotowanie odbywa się poprzez lekcje religii w szkole i na spotkaniach w parafii.
  • Rodzice są proszeni o przygotowywanie się do I Komunii dziecka przez udział w spotkaniach raz w miesiącu.
  • Jeżeli dziecko było ochrzczone poza naszą parafią potrzebna jest metryka chrztu, a jeżeli dziecko jest spoza naszej parafii należy uzyskać pozwolenie od księdza proboszcza miejsca zamieszkania.
  • Uroczystość I Komunii świętej w naszej parafii zazwyczaj odbywa się
    w ostatnią niedzielę maja.
  • W naszej parafii obowiązkowy jest strój liturgiczny.
  • Po uroczystości I Komunii świętej dzieci uczestniczą w rocznych spotkaniach przy parafii, zakończonych uroczystością I Rocznicy Komunii świętej