Sanktuarium NMP Matki Pocieszenia w Oławie

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1499


  • Odwiedziny osób chorych i w podeszłym wieku, którzy nie mogą uczestniczyć w życiu sakra-mentalnym w kościele, odbywają się raz w miesiącu, zazwyczaj  w pierwszą sobotę miesiąca.
  • Zgłoszenia chorych odbywają się w kancelarii parafialnej  i w zakrystii. Konieczne jest podanie numeru telefonu zainteresowanej osoby.
  • Z racji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy kapłani odwiedzają chorych po uprzednim zgłoszeniu.
  • W szpitalu oławskim posługą chorym służy kapelan szpitala.
  • W nagłych wypadkach kapłani są do dyspozycji, aby udzielić sakramentu namaszczenia chorych o każdej porze po uprzednim zgłoszeniu.
  • W przypadku zagrożenia życia prosimy najbliższych, aby nie zwlekać
    i umożliwić przyjęcie sakramentów świętych.