Sanktuarium NMP Matki Pocieszenia w Oławie

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Eucharystyczny Ruch Młodych (ERM), reaktywowana w 1985r. organizacja dla dzieci, istniejąca przed II wojną światową pod nazwą Krucjata Eucharystyczna (zaszczepiona na terenie Polski przez św.Urszulę Ledóchowską w 1925r). Celem jest formowanie dzieci do przyjaźni z Chrystusem, do życia Eucharystią, pracy nad sobą i zaangażowania społecznego.


Eucharystyczny Ruch Młodych jest ruchem eklezjalnym, gromadzącym dzieci i młodych, którzy razem przeżywają Ewangelię i z Jezusem chcą budować nowy świat. Ruch ten powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie przystosowania Krucjaty i jej zasad do dzisiejszych czasów. Można powiedzieć, że ERM jest w jakimś sensie wynikiem soborowego "aggiornamento" w dziedzinie wychowania eucharystycznego.



Eucharystyczny Ruch Młodych stawia sobie za cel:

 • uformować młodego człowieka na przyjaciela Jezusa
 • uczynić go człowiekiem, żyjącym Eucharystią
 • ukształtować w nim postawę apostolską

Zgodnie z założeniami formacji, ERM stawia swoim członkom zadania, związane z realizacją 4 zasad:

 1. Czytaj Ewangelię
 2. Żyj Mszą świętą
 3. Kochaj bliźnich
 4. Bądź trzynastym apostołem
 5. Podstawą duchowości ERM jest Pismo św.

Celem ERMu jest:
 1. Wdrażać dzieci do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii;
 2. Ukazać Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela;
 3. Rozbudzić w dziecku pragnienie modlitwy i nauczyć różnych jej form;
 4. Rozwijać postawy eucharystyczne: współofiarowania, postawę wobec Słowa Bożego, postawę jedności i miłości oraz wdzięczności;
 5. Uczyć dzieci systematycznej pracy nad sobą;
 6. Pogłębiać więź dzieci z Kościołem i zaprawiać do apostolstwa.

Informacje za stroną: uruszlanki.pl

Spotkania w każdą sobotę o 10.30 na plebani.