Sanktuarium NMP Matki Pocieszenia w Oławie

1 | 2 | 3 | 4 | 5

„Nieznajomość Pisma Świętego, jest nieznajomością Chrystusa” (św. Hieronim).


Wspaniałe pogłębianie Słowa Bożego powoduje, większe zrozumienie, cudowności Słowa Bożego: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię „ (Mt 11, 28-30).


Czytając codziennie, chociaż jedną stronę Pisma Świętego, pozwalamy aby Bóg umacniał nas i prowadził: „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia”(Flp 4,13).

Serdecznie zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego w każdą środę.

Mszy św. o godz. 18-tej, w czasie której członkowie Kręgu biblijnego przygotowują liturgię słowa,

następnie na spotkanie na plebanię, aby rozważać Pismo Święte 

Więcej informacji: Krąg biblijny