Sanktuarium NMP Matki Pocieszenia w Oławie

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu” –

to hasło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży swój początek bierze z utworzonej pod wpływem encykliki papieża Piusa XI „Ubi arcano” z 1922 r. Akcji Katolickiej.

Po II Wojnie Światowej Inicjatorem reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży był ks. Prałat Antoni Sołtysik, proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Zainspirował w ramach Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży, której był członkiem, ideę powołania do życia KSM-u. Ks. Bp Władysław Bobowski z Tarnowa, Przewodniczący Komisji wraz z sekretarzem ks. Zygmuntem Bochenkiem z Brzeska podjęli tę myśl. Ostatecznie Konferencja Episkopatu Polski wydała dn. 10 X 1990 r. dekret powołujący do życia KSM jako organizację ogólnopolską, nadając jej osobowość prawną kościelną, a statut zatwierdziła 30 IV 1993 r. Dziś KSM istnieje prawie we wszystkich diecezjach, liczy ok. 20 tys. członków zrzeszonych w ok. 1000 oddziałów parafialnych i kół środowiskowych. Opiekunem KSM z ramienia Episkopatu Polski jest ks. Bp Henryk Tomasik z Siedlec, a Asystentem generalnym ks. Prałat Antoni Sołtysik z Krakowa.


Cele i zadania KSM

Zasadniczym celem stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

Wynikają stąd nasze zadania, takie jak m.in.:

•          pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka

•          wzmacnianie i ubogacanie wiary

•          propagowanie katolickiej nauki społecznej

•          organizacja życia młodzieżowego

•          kształtowanie postaw patriotycznych, troski o Naród i Państwo


Dla Kogo?

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych ludzi, w wieku od 13 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość.

Co daje?

Pomaga w odkrywaniu prawdy o Bogu, w lepszym zrozumieniu naszej wiary, nauki Kościoła oraz w kształtowaniu postawy dojrzałego Katolika, który potrafi odnaleźć się we współczesnym świecie, wie w co wierzy oraz pragnie przekazywać radośnie swoją wiarę.

informacje za stroną: ksm

Główna strona KSM Archidiecezji Wrocławskiej 

Spotkania w każdy piątek o 19.00 na plebani.