Sanktuarium NMP Matki Pocieszenia w Oławie

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Straż Honorowa Niepokalanego Serca Maryi powstała w 1912 r. w klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłości w Becançon, we Francji, na wzór działającej już wcześniej Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusa. Inspiratorem dzieła był o. Dauphin, ówczesny generał OO. Eudystów. Opracowaniem ustaw i jego rozkrzewianiem zajęła się s.Maria Larcher, która poświęciła temu dziełu resztę swego życia. Do Polski Straż Honorową Niepokalanego Serca Maryi sprowadziły Siostry Wizytki z Jasła w 1937 roku. W ich klasztorze znajduje się Centrala Straży w Polsce z prawem kanonicznego agregowania nowych kół Arcybractwa.


Członkowie Straży czczą Niepokalane Serce Maryi ożywiając w sobie żarliwe i autentyczne nabożeństwo do Matki Bożej, by z Nią przeżywać własne życie i z Nią współdziałać w zdobywaniu dusz, aby we wszystkich sercach królował Jej Syn, Jezus Chrystus.

Obowiązki członków

Należący do Arcybractwa obierają sobie dowolną godzinę dnia lub nocy i ofiarują ją na zawsze Niepokalanemu Sercu Maryi. Jest to tzw. godzina straży, w czasie której wszystkie spełniane czynności (modlitwa, praca, rozmowa, rozrywka) wykonuje się w zjednoczeniu z Sercem Maryi w duchu wynagrodzenia oraz w intencji: Przyjdź królestwo Twoje przez królestwo Maryi - hasło polskiej Straży Honorowej. W dniu wstąpienia do Straży odmawia się akt osobistego poświęcenia się Sercu Maryi, który powinno się często ponawiać. Członkowie Straży, o ile mogą, starają się w pierwsze soboty miesiąca uczestniczyć we Mszy św. i przyjmować Komunię św. wynagradzającą, a także odmówić akt wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi.

Cel

Uderzające jest podobieństwo zalecanych praktyk członkom Straży a orędziem Matki Bożej Fatimskiej: kult Niepokalanego Serca Maryi, praktyka pierwszych sobót miesiąca z Komunią św. wynagradzającą. 8 września 1915 r. s. Maria Larcher włączyła w praktykę członków Zegar Miłosierdzia, jako dodatkową godzinę straży za nawrócenie grzeszników, a 13 lipca 1917 r. Matka Boża prosiła dzieci w Fatimie, o modlitwy i ofiary w tej intencji. W tym samym objawieniu Matka Najświętsza domagała się, by cały świat został poświęcony Jej Niepokalanemu Sercu. Trzy miesiące wcześniej, 6 stycznia 1917 r. s. Maria Larcher zapisała: "Odprawiono 40 Mszy św. na uproszenie, aby nasz biedny świat, wkrótce poświęcony macierzyńskiemu Serca Maryi, odnalazł szczęście i pokój". Od początku istnienia Straży kierowane było do członków wezwanie o modlitwę w intencji dokonania tego aktu. Straż Honorowa Niepokalanego Serca Maryi, która uprzedziła te wezwania, aktualnie działa w myśl orędzia fatimskigo.

Bardzo dobrze funkcjonuje i rozwija się Straż tam, gdzie Przełożone Róż zaproponowały ją członkiniom Żywego Różańca. Obie te formy kultu Matki Bożej mogą działać harmonijnie i wzajemnie wzbogacać się w pogłębianiu ducha Maryjnego. W wielu parafiach kapłani, dostrzegając wartość tego dzieła, sami kierują Arcybractwem. Pomagają im w tym zelatorzy i zelatorki, którzy pracują z godną uznania gorliwością i poświęceniem.

Przez Polskę przepływa pogłębiający się nurt Maryjny. Prowadził nas do Maryi całą mocą niezłomnego ducha Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński. Wpisał się do Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi w 1947 r. będąc biskupem w Lublinie. Obrał godzinę straży od 7 do 8. Wszystko postawił na Maryję i przez to ocalił Kościół w Polsce.

Spotkania odbywają się w I soboty miesiąca.

Adoracja Najświętszego Sakramentu o 11.30;

Msza Święta o 12.00 przy obrazie NMP Matki Pocieszenia.


Informacje za stroną:  Sióstr wizytek w Jaśle