Sanktuarium NMP Matki Pocieszenia w Oławie

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Ze względu na COVID-19 i obostrzenia związane z ilością wiernych obecnych w świątyni, w strefie czerwonej dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej nie będą zobowiązane uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych w czasie Adwentu na wieczornych mszach Świętych Roratnich od poniedziałku do piątku. Przypominamy obecność dobrowolna. Zachęcamy rodziców do zaangażowania w rodzinie przygotowań do I Komunii Świętej.

 Tak prezentuje się wyremontowana wschodnia ściana szczytowa naszego Sanktuarium.
Dziękujemy Bogu oraz ludziom, w czasie pandemii, za to, że udało się tego dokonać i za pomoc w tych trudnych czasach. Dziękujemy!
Informacja dla przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej 2021:
ze względu na Covid-19 zostają zawieszone spotkania formacyjne w II Niedziele Miesiąca o godz. 11:30, poświęcenie dewocjonaliów związanych z I Komunią Świętą ( różaniec, książeczki, medalik itd.) odbędą się w innym terminie ogłoszone w późniejszym czasie.

Oława, dnia 2020-05-14


SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH PRAC BUDOWLANYCH PRZY
KONSERWACJI I REMONCIE ELEWACJI ŚCIANY SZCZYTOWEJ

WSCHODNIEJ

KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. NMP MATKI POCIESZENIA W OŁAWIE

W OKRESIE OD MAJA 2018R DO MAJA 2020R
Prace związane z remontem i konserwacją wschodniej ściany
szczytowej kościoła rozpoczęły się wiosną 2018r, kiedy wykonany został
projekt budowlany i uzyskano akceptację Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków we Wrocławiu, a następnie pozwolenia na budowę wydane
przez Starostę Oławskiego.
Prace budowlane remontowo- i konserwatorskie I etapu rozpoczęły się w
miesiącu listopadzie 2018r.
1 etap realizacji obejmował:
- wykonanie rusztowań
- skucie starych, zniszczonych i zawilgoconych tynków
W trakcie realizacji – po odkryciu ścian przeprowadzone zostały
badania fizyko-chemiczne stanu zasolenia i zawilgocenia murów oraz
przeprowadzono badania historyczno- architektoniczne, które wskazały
na sposób renowacji ściany szczytowej.
Badania te były podstawą do wykonania drugiego zamiennego projektu
budowlanego, który uzyskał również pozytywną decyzję WKZ we
Wrocławiu jak i 2 pozwolenie na budowę.
Decyzje te wydane były w lipcu 2019r
Jesienią zamówione zostały materiały budowlane konieczne do remontu
elewacji:
- specjalnie wypalane na wymiar cegły romańskie i gotyckie dostosowane
wymiarowo do istniejących cegieł w murze.
- pręty do wzmocnień
- specjalne zaprawy do wtapiania wzmocnień w mur
- zaprawy do murowania
- tynki renowacyjne
- tynki wapienne
Wszystkie materiały posiadają specjalne certyfikaty do zastosowania w
obiektach zabytkowych
2 etap robót, który rozpoczęliśmy 2 tygodnie temu obejmuje:
- wykonanie wzmocnień prętowych oraz przemurowań uszkodzonych
ścian

- wymianę zniszczonego murku koronującego ( kociego murku) ze
skuciem wszystkich cegieł klinkierowych i przemurowanie murka z nowej
cegły romańskiej.
- renowacje biforium – podwójnego okienka nad witrażem
- wykonanie tynków wapiennych i renowacyjnych
- odtworzenie historycznych elementów architektonicznych elewacji
- remont w obrębie okna zakrystii
- renowację i malowanie wieżyczki sygnaturki
- malowanie nowych tynków.
Kilka dni temu wykonano specjalistyczne rusztowanie umożliwiające
dostęp do planowanych miejsc remontu z obu stron oraz do wieżyczki
sygnaturki.
Wykonaliśmy zabezpieczenia, oznakowania i wygrodzenia części terenu
przy kościele, tak aby nie było dostępu osób niepowołanych oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa ludzi.
Otrzymaliśmy zgodę z Zarządu Dróg Miejskich w Oławie na zajecie pasa
drogowego w sąsiedztwie prowadzonego remontu.
W trakcie prowadzonych robót prosimy o zachowanie ostrożności
przy przechodzeniu w pobliżu prowadzonych prac remontowych oraz
nieparkowanie samochodów.
W trakcie prowadzonych robót – dzięki rozstawionym rusztowaniom
stwierdzono występowanie licznych uszkodzeń pokrycia dachu, obróbek
blacharskich, zniszczeń spowodowanych przez gołębie oraz warunki
atmosferyczne.
Uszkodzenia te powstały w szczytowej części połaci dachu nad prezbiterium i
obejmują: liczne ubytki dachówki, uszkodzenia gąsiorów, obróbek blacharskich
oraz znaczne zanieczyszczenia przez ptaki. Występują one bardzo wysoko - w
większości w trudno dostępnych miejscach – w koszu zlewowym i oknach wieży
kościoła, w szczytowej części dachu.
Uszkodzenia te wymagają pilnych prac remontowych, które zamierzamy
wykonać przy okazji prowadzonych obecnie robót.
Są to jak wiadomo prace specjalistyczne i dodatkowo prowadzone na wysokości,
dlatego musimy się liczyć z dodatkowymi niemałymi kosztami.
Chcielibyśmy też wykorzystać obecnie wykonującą prace remontowe firmę do
realizacji tych robót.

Ks. Proboszcz
T.Czabator

Inspektor nadzoru:
J.Pawlak

 
SAKRAMENT POKUTY W PARAFII PW. NMP MATKI POCIESZENIA W CZASIE PANDEMII
I. Spowiedź jest możliwa:
1. W niedzielę podczas Mszy Świętych
2. W tygodniu - 15 minut przed Mszą Świętą
II. Spowiedź może mieć miejsce ( z zachowaniem zasad bezpieczeństwa - maseczki, odpowiedni dystans):
1.W kancelarii parafialnej (przede wszystkim w niedzielę podczs Mszy Świętych)
2.Przed głównym wejściem
3.W bocznej nawie przed obrazem Serca Pana Jezusa
CYKL KATECHEZ DLA NARZECZONYCH ON-LINE
11 maja 2020r. rozpoczyna się cykl katechez dla narzeczonych on-line, w czasie pandemii koronawirusa, przygotowany przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin we Wrocławiu.
Szczegóły wkrótce.